Naujienos

Prisimenant Kražių skerdynes

23/11/2015
Kraziu skerdynes 1892m lapkricio men. 22d.c

1893-ųjų lapkričio 22 d. caro kazokai nusiaubė Kražius, 9 žmonės žuvo, apie 50 sužeista, virš 300 tardyta, daugelis atiduoti teismui. Nuo ko viskas prasidėjo? Dar 1892-iais caro valdžia uždarė Kražių benediktinų vienuolyną. Buvo nutarta taip pat uždaryti bei sugriauti ir Kražių bažnyčią. Vietos tikintieji su prašymais palikti bažnyčią ramybėje kreipėsi į visas galimas carinės valdžios instancijas (pačiam carui parašė net 8 prašymus), tačiau sprendimo pakeisti nepavyko. 1893-ųjų lapkričio 21-ąją į Kražius bažnyčios uždarymui atvyko Kauno gubernatorius su 70 žandarų. Bažnyčioje susirinkę apie 400 kražiškių atsisakė paklusti gubernatoriui, susigrūmė su žandarais ir juos nugalėjo. Sekančią dieną į miestelį užgriuvo kazokų būrys, bažnyčios gynėjus išvaikė, 16 žmonių nuplakė, o pačius Kražius nusiaubė. Atiduotus teismui kaltinamuosius gynė žymūs Rusijos advokatai, daugelį iš jų pavyko išteisinti (nuteisti 35 bažnyčios gynėjai). Kražių įvykiai sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą ir anticarines nuotaikas, bažnyčia buvo kuriam laikui uždaryta, bet nenugriauta.

Jūsų dėmesiui - keletas tuos įvykius menančių retų nuotraukų:

Kazokų egzekucijos vieta


Bažnyčios gynėjų „ginklai“


Žuvusieji skerdynių metu


Teisme lietuvius gynę Rusijos advokatai

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!