Naujienos

Įteikta ketvirtoji šalies istorijoje Laisvės premija

13/01/2015
laisves premija kaunas lt e2

Minėdamas 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių 20-ąsias metines bei suprasdamas šių įvykių svarbą lietuvių tautai, Lietuvos valstybei, Rytų ir Vidurio Europos regiono tolesnei politinei raidai, ir pabrėždamas poreikį toliau skatinti demokratijos plėtrą, žmogaus teisių įtvirtinimą, teisinės valstybės kūrimą ir lygiateisį bendradarbiavimą Rytų ir Vidurio Europoje, 2011 m. priėmė Laisvės premijos įstatymą. Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Šiandien iškilmingo Seimo posėdžio metu buvo įteikta jau ketvirtoji šalies istorijoje Laisvės premija. Šįsyk parlamentarai 2014 m. Laisvės premiją skyrė Adamui Michnikui – Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, vieno iš populiariausių ir pažangiausių Lenkijos dienraščių „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui, ne kartą palankiai atsiliepusiam apie Lietuvą. Už tai numatantį nutarimą „Dėl 2014 metų Laisvės premijos paskyrimo Adamui Michnikui“ (projektas Nr. XIIP-2521) vieningai balsavo visi 80 balsavime dalyvavusių Seimo narių.

1991 m. A. Michnikas kartu su kitais Lenkijos politikais demonstravo besąlygišką ir beatodairišką paramą Lietuvos laisvei, palaikydamas Lietuvos piliečių kovą prieš Sovietų Sąjungos agresiją. A. Michniko veikla visada buvo palanki Lietuvai. Jis ragino Lenkijos Vyriausybę kuo greičiau pripažinti Lietuvą ir padėti gauti Lietuvai diplomatinį pripažinimą tarptautinėje arenoje. A. Michnikas yra ne kartą vienareikšmiškai pasisakęs prieš lenkų ir lietuvių santykių kiršinimą, išnaudojant tautines mažumas“, – pristatydama projektą sakė Seimo Pirmininko pavaduotoja, Laisvės premijų komisijos pirmininkė Irena Degutienė.

2011 m. Laisvės premiją komisija skyrė aktyviam kovotojui už laisvę ir demokratiją, žmogaus teisių gynėjui, Rusijos disidentui Sergejui Kovaliovui. 2012 metais Laisvės premija buvo apdovanotas kovotojas už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyvus Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas ir vadovas, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatorius, pogrindinės spaudos leidėjas Antanas Terleckas. 2013 m. Laisvės premija Seimas pagerbė projekto „Yra šalis“ Dvasininkų kategorijoje pristatomą kovotoją už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyvų Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyvį, politinį kalinį, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ steigėją ir redaktorių, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narį arkivyskupą Sigitą Tamkevičių (skaityti arkivyskupo pristatymą čia).

 

*Remtasi LR Seimo pranešimu spaudai.

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!