Naujienos

Istorinio skrydžio didvyriai

17/07/2013
iy3lar21311

Prieš 80 metų tragiškai pasibaigęs lietuvių skrydis per Atlantą paliko ryškų pėdsaką Lietuvos ir pasaulio istorijoje. Siekdami įrodyti, kad Lietuva niekuom nenusileidžia kitoms valstybėms, lakūnai nepabūgo paaukoti gyvybės. Kas buvo šie vyrai?

 

 

 

 

Steponas Darius (Steponas Jucevičius-Darašius) – lietuvių lakūnas, sportininkas, Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos pirmininkas ir garbės narys, kovų už nepriklausomybę dalyvis.

Gimė 1896 m. Rubiškėje, Klaipėdos rajone. Su motina, patėviu ir dviem seserimis bei broliu 1907 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Mokėsi Harisono vidurinėje technikos mokykloje, vėliau – Lanės aukštesniojoje technikos mokykloje, Inžinerijos skyriuje. Buvo stropus ir tvarkingas mokinys, mėgo sportą, dar pauglystėje susidomėjo aviacija, pradėjo daryti lėktuvų modeliukus, ypač žavėjosi brolių V. Ir O. Raitų išrastais lėktuvais, buvo net įsidarbinęs jų parduotuvėje pasiuntinuku. I-ojo pasaulinio karo metu S. Darius dalyvavo savanoriavo Prancūzijos fronte, tiesė telefono linijas. Stodamas į kariuomene, jis pasikeitė pavardę ir tapo Steponu Dariumi.

Po karo S. Darius išvyko į Lietuvą, norėdamas padėti atkurti Lietuvos valstybę. Įstojo į Lietuvos kariuomenę, pabaigė Kauno karo mokyklą ir 1923 m. tapo karo lakūnu, o nuo 1927 m. – aviacijos kapitonu. Skraidydamas karo aviacijoje nepadarė nė vienos avarijos. Grįžęs į JAV, lakūnas dalyvavo ne vienose lėktuvų lenktyvėse, buvo įkūres aeroklubų bei aviacijos mokyklų, pasiekė skraidymo greičio rekordą, skraidė civilinėje aviacijoje. Dirbdamas Čikagos aerouoste prekybinės aviacijos lakūnu ir instruktoriumi, išmoko valdyti visų tipų JAV gaminamus lėktuvus. Nuo pat grįžimo į JAV S. Darius rengėsi skristi į Lietuvą. Šiai idėjai jam pavyko rasti ir bendraminčių – lakūną Stasį Girėną. Jie kartu rengė Amerikos lietuvių aviacijos šventes, iš savo santaupų, suaukotų bei pasiskolintų pinigų įsigijo ir perkūrė lėktuvą Belanca CH 300 Pacemaker, vėliau nudažytą oranžine spalva ir pavadintą „Lituanica“. 1933 m. liepos 15 d. jie drauge pakilo šiuo lėktuvo iš Niujorko į Kauną, tačiau po 37 val. 11 min. tuometinėje Vokietijos teritorijoje jų lėktuvas sudužo. Šios Katastrofos aplinkybės taip ir liko miglotos.

 

Stasys Girėnas (Stanislovas Girskis) – Lietuvos ir JAV lakūnas.

Gimė 1893 m. Vytogaloje, Kaltinėnų valsčiuje. Buvo jauniausias iš 16 vaikų. Pauglystėje netekęs abiejų tėvų, 1910 m. kartu su broliu išvyko į JAV, kur jau gyveno jų vyriausiasis brolis. Pasimokęs pradžios mokykloje, pradėjo dirbti pasiuntiniu spaustuvėje ir netrukus išmoko šio amato. Laikui bėgant įsigijo motorinį laivelį, kuris talpino 12 žmonių, ir plukdydavo pageidaujančius po Mičigano ežerą, tačiau greitai jo dėmesį patraukė lėktuvai – pati moderniausia susisiekimo priemonė.

Prasidėjus I-ajam pasauliniam karui bandė įstoti į Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės savanorių aviacijos dalinį, bet dėl silpnos sveikatos nepavyko. Tuomet išvyko į gretimai esančią Misūrio valsiją. Ten pusantrų metų tarnavo mechanikų lakūnų mokyklos eskadrilėje. Būtent čia S. Girėnas galutinai apsisprendė tapti lakūnu. Sugrįžęs į Čikagą kartu su kitais lietuviais įkūrė taksi bendrovę, kurioje dirbo ir pats. Deja, prasidėjus ekonominei krizei, bendrovė bankrutavo. Dirbdamas S. Girėnas laisvalaikiu lankė oreivystės mokyklą, kurią vėliau baigė su pagyrimu, o 1931 m. laimėjo Amerikos legiono aviacijos kuopos prizą už tiksliausią nutūpimą sustabdžius lėktuvo variklį. Tais pačiais metais gavo transporto piloto klasės licenciją, duodančią teisę vežioti keleivius ir prekes iki 3500 svarų svorio. Įsigijęs nuosavą PARKS firmos lėktuvą, per trejus metus išmokė skraidyti 52 pilotus, iš kurių 3 – lietuviai.

Susipažinęs su S. Dariumi, jis kartu pradėjo gvildenti idėją perskristi per Atlanto vandenyną į Lietuvą. Užsukę į vieno laikraščio redakciją, jie prasitarė apie savo sumanymą. Redaktorius jį labai palaikė. S. Girėno pavardė tuomet buvo Stanislovas Girskis, ji pasirodė nelietuviška ir niekaip neskambanti duete „Darius ir Girskis“. Žurnalistas tuomet pasiūlė Stanislovui pasivadinti Girėnu. Su S. Dariumi nusipirkę lėktuvą ir paruošę jį didžiajam skrydžiui, 1933 m. liepos 15 d. lakūnai pradėjo savo tragiškai pasibaigusį istorinį skrydį.

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!