Naujienos

1920 m. balandžio 14-15 dienomis išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas

14/04/2013

1920 m. balandžio 14-15 dienomis išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas. Steigiamojo Seimo rinkimai įvyko pagal 1919 m. priimtą Rinkimų įstatymą. Tai buvo pirmieji visuotiniai, lygūs, slapti, tiesioginiai rinkimai Lietuvoje. Balsuoti atėjo net 90 proc. visų balso teisę turėjusių piliečių. Iš 112 išrinktų Steigiamojo Seimo narių, 59 priklausė krikščionių demokratų blokui, 29 – Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Valstiečių sąjungos blokui, 12 – Lietuvos socialdemokratų partijai. Likusius mandatus pasidalno tautinių mažumų (žydų, lenkų, vokiečių) atstovai Seime. Tarp Seimo narių buvo 6 Nepriklausomybės akto signatarai, 2 Seimo nariai – Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius buvo išrinkti Lietuvos Respublikos Prezidentais. XX amžiaus Lietuvos istorijos vingiai lėmė Steigiamojo Seimo narių likimus: 14 iš jų žuvo Sibiro tremties metu, žymi jų dalis buvo priversta emigruoti į Europą, vėliau Šiaurės ir Pietų Ameriką, likusieji paliko ryškų pėdsaką Lietuvos moksle, kultūroje, švietime.

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis: 1920 m. gegužės 15 d. įvyko pirmasis Steigiamojo Seimo posėdis, kurio metu A. Stulginskis buvo išrinktas Steigiamojo Seimo Pirmininku. Steigiamasis Seimas priėmė Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją, kurioje buvo numatyta, kad Steigiamojo Seimo Pirmininkas eina ir valstybės Prezidento pareigas. A. Stulginskis tapo pirmuoju konstituciniu Lietuvos Respublikos Prezidentu. 1922 m. gruodžio 21 d. Pirmasis Seimas A. Stulginskį išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu, tačiau opozicija tam prieštaravo. Prezidentas pirmąjį Lietuvos valstybės Seimą paleido, o 1923 m. birželio 19 d. Antrasis Seimas prezidentu vėl išrinko A. Stulginskį. Valstybės vadovu jis buvo iki 1926 m. birželio 7 d.
Krikščionys demokratai ir jų lyderis A. Stulginskis išlaikė valdžią savo rankose šešerius metus. Buvo iškovota ir įtvirtinta nepriklausoma, demokratinė Lietuvos valstybė, atgautas Klaipėdos kraštas, plėtojama ekonomika, įkurtas universitetas, kitos aukštosios mokyklos, mokslo tyrimo įstaigos, pastatyta mokyklų. A. Stulginskio prezidentavimo laikotarpis (1920–1926 m.) buvo vienas sėkmingiausių atsikūrusios Lietuvos gyvenime.

 

Nuotraukoje – Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo rinkimai Šederne (dabar Šėderė Daugpilio raj., Latvijoje), kur balsavo Lietuvos kariuomenės 3-ojo pėstininkų pulko kariai. Rinkimų komisija skaičiuoja rinkimų biuletenius. 1920 m. balandžio 14-15 d. (Nuotrauka iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondų)

 

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!